JIJ en IK is een psychologenpraktijk waar ouders en kinderen zichzelf kunnen aanmelden. Wel is een verwijzing vanuit de gemeente of een verwijsbrief van de huisarts nodig als je in aanmerking wilt komen voor de Basis GGZ of Jeugd- en Opvoedhulp, en daarmee vergoeding van de behandeling door de gemeente.

De eerste aanmelding gebeurt door het invullen van het digitale aanmeldformulier of een telefonisch contact, waarna we een vrijblijvende kennismaking plannen.

In dit gesprek bespreken we met elkaar wat de zorgen zijn en kijken we ook naar dat wat al goed gaat en de kwaliteiten van het kind, de ouders en het gezin. Bij de kennismaking zijn in principe zowel de ouders als het kind aanwezig.

In overleg met jullie wordt een behandelplan opgesteld, waarin de doelen voor behandeling staan en welke middelen hiervoor ingezet gaan worden. Vervolgens maken we afspraken op welke dag en tijdstip de behandeling zal plaatsvinden en per wanneer gestart zal worden.

Het kan ook zijn dat in de kennismaking blijkt dat de hulpvraag toch niet passend blijkt te zijn voor de praktijk, of dat er van jullie of mijn kant andere redenen zijn om niet met elkaar van start te gaan. Dan kan ik, als jullie dat willen, meedenken over waar jullie elders terecht zouden kunnen voor behandeling.

JIJ en IK wil graag dat je je prettig voelt als je hier bent, dat je het gevoel hebt dat er naar je geluisterd wordt en je de hulp krijgt waar je voor komt. Toch kan het soms gebeuren dat je ergens ontevreden over bent en er iets niet gaat zoals je zou willen. JIJ en IK heeft een klachtenregeling