praktische informatie

Als je je kind aanmeldt voor behandeling volgt een kennismaking om duidelijk te krijgen wat de zorgen zijn. Hierbij zijn in principe zowel de ouders als het kind aanwezig. Samen met jullie kijk ik naar wat er aan de hand is en hou daarbij rekening met de leeftijd en de ontwikkelingsfase van je kind, de aard van de zorgen en de omgevingsfactoren die een rol spelen. Daarna wordt in overleg met jullie een behandelplan opgesteld. Hierin staan de doelen voor behandeling en welke middelen hiervoor ingezet gaan worden. Als jullie het eens zijn met het behandelplan kan de behandeling van start gaan.

De behandelingen vinden in principe altijd plaats in de praktijk. Mocht het zo zijn dat je kind beter kan profiteren van een behandeling als deze elders plaats vindt, zoals op school of thuis, dan kan dit overlegd worden.

werkwijze

Binnen de therapie wordt op verschillende manieren en met verschillende middelen gewerkt. Dit kan zijn praten, spelen, tekenen, knutselen en praktische oefeningen. Ik maak onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie, mindfulness, oplossingsgericht- en competentiegericht werken, schematherapeutische technieken, en matriXmethode

cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectief middel om kinderen en jongeren te helpen. Deze therapie gaat ervan uit dat wat mensen voelen en doen beïnvloed wordt door wat ze denken. Kinderen leren zicht te krijgen op hun eigen gedachten en welke gedachten bepaald gedrag of gevoel veroorzaken. Samen wordt geprobeerd om onjuiste en niet-helpende gedachten te ontdekken en deze te veranderen in meer juiste en helpende gedachten. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich beter voelen en dat hun gedrag verandert. Bij cognitieve gedragstherapie krijgen kinderen opdrachten mee naar huis zodat ze ook buiten de therapiesessies (bijvoorbeeld thuis en op school) kunnen oefenen met wat ze geleerd hebben. Er bestaan diverse behandelprotocollen gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie die ingezet kunnen worden en binnen de praktijk gebruikt kunnen worden, zoals denken + doen = durven, je bibbers de baas, denk goed – voel je goed, bedwing je dwang en de werkboeken van de ‘wat kun je doen als…’-reeks. Cognitieve gedragstherapie is onder andere geschikt voor kinderen met angst-, dwang- en stemmingsklachten.

mindfulness

Mindfulness is gericht op het vertrouwd raken met je binnenwereld, de wereld van gedachten, gevoelens en signalen van je lijf. Kinderen worden met prikkels van binnenuit en van buitenaf geconfronteerd. Ze leren bewust aandacht te hebben voor wat ze voelen, denken en doen, en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Kinderen leren dat je niet meteen hoeft te reageren op wat je denkt of voelt, dat er altijd wel gedachten zijn, maar dat je er niet altijd naar hoeft te luisteren of er naar hoeft te handelen. Met mindfulness leren ze onderscheid te maken tussen wat van hen zelf is en wat van buiten komt. Kinderen leren hun hoofd tot rust te brengen, geconcentreerd en aandachtig te zijn, om te gaan met verschillende gevoelens, hun lijf te voelen, tot ontspanning te komen en te vertrouwen op zichzelf. Het gaat om mild, vriendelijk en niet-oordelend te kunnen zijn naar jezelf en de ander. Dat geeft rust en vertrouwen.
Een belangrijke gezegde binnen de mindfulness is: ‘Je kunt de golven in je leven nu eenmaal niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen’

oplossingsgericht- en competentiegericht werken

Binnen het oplossingsgerichte werken wordt gekeken naar wat al werkt en hoe het komt dat dat werkt. De focus ligt op wat het kind en/of de ouder al goed doen, en die vaardigheden en kwaliteiten worden gebruikt om tot een aanpak van de problemen te komen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van schaal-vragen en wonder-vragen. Een probleem wordt vertaald naar de vaardigheden die een kind en/of ouder nog meer nodig hebben om het probleem aan te kunnen pakken. Ook binnen het competentiegericht werken wordt gekeken naar welke vaardigheden een kind nodig heeft om goed om te gaan met allerlei situaties en taken. De vaardigheden om taken uit te voeren of nieuwe dingen aan te leren worden competenties genoemd. Zowel de sterke- als minder sterke kanten van een kind en ook de omgeving zijn van belang. Sterke kanten kunnen het kind beschermen en minder sterke kanten kunnen het kind belasten.

matriXmethode

De matriXmethode is een korte behandelmethode om je te leren om te gaan met gevoelens waar je last van hebt en/of een vol hoofd, zodat je er minder of geen last meer van hebt. Dat kan gaan om enkelvoudige angsten, zoals bang voor honden, faalangst, vliegangst, maar ook bijvoorbeeld boosheid en/of verdriet. Deze emoties worden aangepakt door de beleving aan te pakken. Want de beleving, dat wat je ziet, hoort, voelt of denkt, maak je zelf. En dat wat je zelf maakt, kun je ook zelf veranderen. Bij een volle hoofd leer je hoe je je hoofd leger kan maken, zodat je meer rust ervaart en beter in staat bent informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en ook weer terug te vinden.

schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor jongeren en volwassenen met psychische problemen, die steeds terugkomen en/of hardnekkig zijn. Vaak heb je al verschillende behandelvormen geprobeerd en blijven problemen terug komen. Eigenlijk is schematherapie een vaak langdurige en intensieve behandelvorm. Binnen mijn praktijk gebruik ik schematherapeutische interventies en maak ik gebruik van onderdelen uit de schematherapie. Dat kan je helpen om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Ook de invloed van ervaringen van vroeger op je patronen en dagelijkse leven van nu worden onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.