Als je kind aan het werk is binnen de individuele therapie is er altijd contact met ouders. Je wordt op de hoogte gehouden van wat er gedaan wordt binnen de behandeling en hoe het met je kind gaat. Hierbij wordt natuurlijk ook wel rekening gehouden met de privacy van je kind en mijn beroepsgeheim.

Soms heb je als ouders zelf vragen of zorgen ten aanzien van je kind of je eigen rol als opvoeder waar meer ruimte en tijd voor nodig is. Als je je zorgen maakt en het niet lekker gaat met je kind, kan dit je als ouders machteloos en onzeker maken. Dan kunnen oudergesprekken helpend zijn.

Oudergesprekken kunnen helpen om (weer) vertrouwen te krijgen in je ouderschap en in jezelf, en om je (weer) zeker te voelen in het omgaan met je kind. We kijken goed naar wat al goed gaat en lukt, en waar je eigen kwaliteiten liggen als ouders. Ook kijken we naar wat (nog) niet lukt, zonder het als goed of fout te zien, en hoe we je eigen mogelijkheden en kwaliteiten kunnen inzetten. Het gaat vaak om kleine aanpassingen of alleen al het inzicht in wat er speelt, dat leidt tot grote stappen in je eigen ontwikkeling als ouder en/of in de ontwikkeling en groei van je kind.

Soms is er meer nodig dan oudergesprekken. Mocht dit zo zijn dan kan samen gekeken worden welke andere hulp en eventuele doorverwijzing nodig is.