• eerste intake/kennismaking: vrijblijvend
  • eventueel verlengde intake: 92 euro per gesprek à 60 minuten
  • individuele behandeling: 92 euro per sessie à 45-60 minuten
  • ouderbegeleiding: 92 euro per sessie à 60 minuten
  • thema-bijeenkomsten en workshops: afhankelijk van wensen en inhoud
  • supervisie en werkbegeleiding: 95 euro per sessie à 60 minuten, excl. BTW

de hierboven vermelde tarieven zijn van toepassing op degenen die zelf betalen

De jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat eventuele vergoedingen voor psychologische behandeling tot 18 jaar geregeld worden vanuit de gemeente waar het kind of jongere woont.

JIJ en IK  heeft een contract met de gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard en gemeente Overbetuwe. Voor de gemeenten waar JIJ en IK  geen contract mee heeft, en kosten voor behandelingen en begeleiding die niet vallen onder de Jeugdhulp, zijn voor eigen rekening van ouders.

Mocht het zelf betalen van de kosten van behandeling de reden zijn om je niet aan te melden bij mijn praktijk, neem dan even contact op en dan kijken we wat er mogelijk is.