Wanneer de gemeente, wijkteam of de huisarts verwijst naar JIJ en IK voor psychologische behandeling vallend onder de Jeugdhulp kan deze zorg worden vergoed voor de gemeenten waar JIJ en IK een contract mee heeft afgesloten. Dat zijn gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard en gemeente Overbetuwe.

Voor de gemeenten waar JIJ en IK  geen contract mee heeft, geldt dat behandelingen voor eigen rekening van ouders zijn. Dit geldt ook voor behandelingen die niet vallen onder de Jeugdhulp.

Dee kosten voor behandeling van jongeren boven de 18 jaar zijn voor eigen rekening, omdat deze zorg onder de vergoedingsregeling van de zorgverzekeraars valt en JIJ en IK niet voldoet aan de voorwaarden die geldend zijn binnen deze vergoedingsregeling.

Mocht het zelf betalen van de kosten van behandeling de reden zijn om je niet aan te melden bij mijn praktijk, neem dan even contact op en dan kijken we wat er mogelijk is.

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren zonder kosten worden afgezegd. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal deze in rekening worden gebracht bij ouders.

JIJ en IK factureert rechtstreeks aan de gemeente waarmee een contract is afgesloten indien de behandeling valt binnen de vergoede Jeugdhulp. Wanneer de behandeling hier buiten valt of het gaat om een niet-gecontracteerde gemeente, wordt rechtstreeks aan ouders gefactureerd en zij dienen zorg te dragen voor de betaling van de factuur.

JIJ en IK draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door de gemeente.