Ook in 2019 blijft de jeugdzorg vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de vergoedingen voor psychologische behandeling tot 18 jaar geregeld worden vanuit de gemeente waar het kind of jongere woont.

Wanneer de gemeente, wijkteam of de huisarts verwijst naar JIJ en IK voor psychologische behandeling vallend onder Basis GGZ of Jeugdhulp kan deze zorg worden vergoed voor de gemeenten waar JIJ en IK een contract mee heeft afgesloten. Dat zijn gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard en gemeente Overbetuwe.

Voor de gemeenten waar JIJ en IK  geen contract mee heeft, geldt dat behandelingen voor eigen rekening van ouders zijn. Dit geldt ook voor behandelingen die niet vallen onder de Basis GGZ of Jeugdhulp.

Kinderen en jongeren waarbij een DSM-classificatie is gesteld, of waarbij sterke vermoedens hiervoor zijn, vallen onder de Basis GGZ. Enkelvoudige, lichtere problematiek en hulpvragen, en waar geen sprake is van een DSM-classificatie, vallen onder de Jeugdhulp.

Ook in 2019 zijn de kosten voor behandeling van jongeren boven de 18 jaar voor eigen rekening, omdat JIJ en IK  voor deze jongeren geen behandeling binnen de Basis GGZ meer aanbiedt en het daarom niet valt onder de vergoedingsregeling van de zorgverzekeraars.

Mocht het zelf betalen van de kosten van behandeling de reden zijn om je niet aan te melden bij mijn praktijk, neem dan even contact op en dan kijken we wat er mogelijk is.

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren zonder kosten worden afgezegd. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal deze in rekening worden gebracht bij ouders en deze te laat afgezegde afspraak komt dan niet voor vergoeding door gemeente in aanmerking.

JIJ en IK factureert rechtstreeks aan de gemeente waarmee een contract is afgesloten indien de behandeling valt binnen de Basis GGZ of Jeugdhulp en dus wordt vergoed. Wanneer de behandeling hier buiten valt of het gaat om een niet-gecontracteerde gemeente, wordt rechtstreeks aan ouders gefactureerd en zij dienen zorg te dragen voor de betaling van de factuur.

JIJ en IK draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door de gemeente.